xe88 apk Bashkëbisedim / Lala Meredith-Vula / “Arti bashkëkohor dhe trashëgimia fotografike” / Muzeu Marubi, Shkodër / 20 Janar 2018 – HARABEL