xe88 apk Workshop / Giovanna Bianco & Pino Valente / “Të shohësh përtej” / Instituti Italian i Kulturës, Platforma e Artit Bashkëkohor Harabel / 2 – 4 dhjetor 2019 – HARABEL